به گفته رییس سازمان حج و زیارت، در سال 93 بیش از 3 میلیون و 200 هزار زائر ایرانی به عراق سفر کرده و بیش از یک میلیون و 600 هزار عراقی به ایران آمدند. در حال حاضر این سفرها به صورت زمینی، هوایی و آبی انجام می شود اما با توجه به ایمنی و ارزانی راه آهن، راه اندازی قطار ایران عراق شاید این آمار را افزایش دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران است، این اتصال ریلی در…
دنیای سفر