نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایا و اهمیت بهره برداری کامل از آزادراه همدان-تهران گفت: از این پروژه فقط 28 کیلومتر باند جنوبی از کیلومتر 95 تا 123 باقی مانده بود که تقریبا دو ماه پیش عملیات اجرایی آن پایان یافت و آماده بهره برداری شد.

ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه عملیات اجرایی آزادراه تهران-ساوه-همدان از سال 81 کلید خورد افزود: طول این آزادراه در دو باند شمالی و…
دنیای سفر