هواپیمای بوئینگ 747 که نخستین بار در سال 1970 توسط شرکت پن آمریکن به دنیا معرفی شد، انقلاب بزرگی در صنعت هوایی به شمار می رفت. این هواپیما به اندازه ای بزرگ است که حتی ترس ناشی از فضاهای تنگ و محصور مسافرانش را از بین برد و با پنت هاوس های هواپیماهای بیزینس کلاس خود سبب شد آن ها با خیال راحت به سفر با آن تن بدهند.

هواپیمای بوئینگ 747 (جامبوجت) معروف به ملکه آسمان ها
دنیای سفر