بر اساس بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال آینده بودجه ای برابر با 6۹8 میلیارد و 770 میلیون و 400 هزار تومان پیش بینی شده که از این میزان 645 میلیارد و 370 میلیون و 400 هزار تومان آن متعلق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و چهل میلیارد و 700 میلیون تومان آن نیز متعلق به پژوهشگاه میراث فرهنگی است.

تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس
دنیای سفر