آذرماه گذشته با اجرای قانون آزادسازی بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیت 170 پرواز داخلی را مشمول این قانون اعلام کرد. این اقدام اگرچه براساس ماده 163 قانون برنامه پنجم اجرایی شد، اما بعد از اجرا و با افزایش یکباره نرخ برخی پروازها با اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس روبه رو شد. اما به نظر می رسد حالا و با گذشت نزدیک به دو ماه از اجرای این قانون، قضاوت ها در مورد قانون آزادسازی نرخ بلیت…
دنیای سفر