به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ اسحاق جهانگیری این مصوبه را در تاریخ 2 دی ماه 94 برای اجرا به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرده بود.

طبق این آیین نامه، راهنمایان گردشگری برای اخذ مجوز فعالیت باید دارای این شرایط باشند:

جشن راهنمایان گردشگری
دنیای سفر