به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ هاشم اتفاقی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سربیشه افزود: طی این بازدید که 9 نفر از گردشگران کشور هلند به روستای سلم آباد شهرستان سربیشه مراجعه نمودند بالغ بر 6 میلیون ریال از محصولات تولیدی نمد مالی خریداری کرده و سفارش تولید دادند.

وی گفت: این میزان استقبال از آثار نمدی مبین ضرورت حمایت…
دنیای سفر