به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، جایزه مبارزه با گرسنگی 2016 در 21 ژانویه برابر با 1 بهمن ماه 1394، در نشست سالانه اجلاس اقتصادی جهان در داووس، سوییس به هانس وستبرگ رییس و مدیرعامل اجرایی اریکسون اعطا شد.

 وستبرگ، یکی از حامیان آرمان های توسعه پایدار ملل متحد و مبارزه با چالش های جهانی مانند فقر، گرسنگی، و تغییرات اقلیمی است.

طی 15 سال گذشته، اریکسون به وسیله برنامه…
دنیای سفر