به گزارش مانا؛ مدیرکل راه آهن جنوب در آیین بهره برداری از این طرح ریلی گفت: برای احداث خط دوم راه آهن بندرامام – اهواز به طول 81 کیلومتر اعتباری بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد ریال هزینه شده است.

عبدالکریم درویش زاده افزود: با بهره برداری از خط دوم راه آهن بندر امام به اهواز ظرفیت جابجایی بار از هفت میلیون تن فعلی به 14 میلیون تن خواهد رسید ضمن آنکه سرعت قطارها نیز تا 100 کیلومتر افزایش می یابد…
دنیای سفر