اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش ملی تبیین اهمیت دریا و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا با اشاره به موقعیت ایران در استفاده از منابع دریایی گفت: ایران حدود 2 هزار و 900 کیلومتر مرز دریایی و 5 هزار و 800 کیلومتر خط ساحلی در دریای مهم خلیج فارس، عمان و همچنین آب های آزاد بین المللی دارد و این یک نعمت بزرگی است و یکی از رسالت های ما مسئولین…
دنیای سفر