رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تاکید بر اینکه حمل و نقل عمومی باید 80 درصد از ترددهای روزانه شهروندان را پوشش دهد، گفت: با بهره برداری از خطوط در دست احداث مترو و بهره برداری از ایستگاه های دیگر خط 3 می توان شاهد کاهش تردد های شخصی شهروندان باشیم.

سردار تیمور حسینی با بیان اینکه امروزه یکی از مسایل بسیار مهم شهرهای بزرگ حمل و نقل و ترافیک شهری است، اظهارکرد: یکی از موثرترین راه حل های این مشکل…
دنیای سفر