به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، محمدحسن طالبیان فعالیت ایران در کنوانسیون هایی مانند 1995 درباره استرداد اموال فرهنگی، کنوانسیون 1972 با موضوع قواعد حمایت از میراث فرهنگی به خصوص کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و کنوانسیون 2003 با موضوع کنوانسیون عمومی تاکید می کند.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی که صبح امروز (سه شنبه 27 بهمن) در نشست کارگاه آموزشی «میراث در برنامه…
دنیای سفر