معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بازار “دوشابچی خانا” در میدان ولایت ارومیه قرار دارد و دارای 81 متر طول، 5 متر و 30 سانتی متر عرض و هفت متر و 50 سانتیمتر ارتفاع است. حدود 70 مغازه در دو طرف این بازار قرار دارد و قدمت تاریخی آن متعلق به دوره صفویه است.

ورودی بازار شیره فروشان (دوشابچی خانا) ارومیه
دنیای سفر