به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ علی صالحی مسئول میراث فرهنگی درمیان گفت: بخشی از این دیوار با مصالح سنگ با اعتبار به مبلغ 100 میلیون ریال مورد بازسازی قرار گرفت که پس از تامین اعتبار ادامه دیوار مرمت خواهد شد.

وی بیان داشت: ساخت این بنا با توجه به اسناد موجود در کتاب دیوان لامع نوشته محمدرفیع بن عبدالکریم درمیانی در سال 1160 ه.ق در زمان حکومت…
دنیای سفر