محمدحسن طالبیان روز یکشبنه در نشست خبری اصحاب رسانه افزود: جوایز آسیا-اقیانوسیه یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی در جهت تشویق پاسداری از میراث فرهنگی منطقه برگزار می شود.

وی گفت: از سال 2000 جمعا 598 درخواست از 25 کشور دریافت شد که مجموعا 185 مورد موفق به کسب جایزه یونسکو برای فعالیت در زمینه حفظ میراث فرهنگی شده اند. پروژه هایی که بیش از 50 سال قدمت داشته و طی 10 سال اخیر تکمیل شده اند مشمول…
دنیای سفر