به گزارش خبرنگار مهر، این پژوهش در صدد بررسی وضعیت اعتبارات سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 95 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 94 است. مجموع اعتبار امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه سال 95 به میزان 79.142.934 میلیون ریال در نظر گرفته شده است و اعتباری برابر 11.358.958 میلیون ریال به سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعلق دارد.

این بخش علاوه بر دستگاه…
دنیای سفر