گردشگری در بوتان و باز شدن درهای این کشور به روی خارجی ها در سال 1974 زمانی که دولت این کشور در تلاش برای بالا بردن درامد و ترویج فرهنگ  وسنت منحصر به فرد بود، آغاز شد. در این سال حدود 287 گردشگر به بوتان سفر کردند و در ادامه با افزایش تعداد گردشگران رقم آنها  در سال 1992 به حدود 2850 و در سال 1999 به 7158 نفر رسید. یک دهه بعد و در سال 2009 23480 نفر از از بوتان دیدن کردند.

گردشگران در بوتان بر روی مسیرهای مشخصی در کوهستان گام برمی دارند
دنیای سفر