به گزارش اقتصادنیوز، جمعیت ایران در حالی اکنون جمعیت جوانی گزارش می شود که جمعیت کشور در حال رفتن به سمت پیری است. اما کدام استان های کشور دارای بیشترین تعداد سالمند است؟

از 75 میلیون نفر جمعیت کشور در سال 90، 6 میلیون و 159 هزار نفر آن را جمعیت سالمند تشکیل می دهد که معادل 8.2 درصد کل جمعیت است. به عبارتی از هر 100 نفر جمعیت کشور، دست کم 8 نفر سالمند است.

بیش ترین جمعیت سالمند در سال 90 به…
دنیای سفر