مانیالالوک یک جامعه محلی بومیان است که در قلمرو شمالی استرالیا واقع شده و دارای محیط گیاهی و حیوانی منحصر به فرد و نیز چشم انداز کوهستانی است. این منطقه در مالکیت و بهره برداری مردم بومی جاووین است. توسعه گردشگری اجتماع محور در مانیالالوک طی دهه ها کنترل محلی طولانی در منطقه رخ داده است. انجمن جاووین ابتدا بر توسعه گردشگری نظارت داشت و نخستین بار در سال 1985 تاسیس شد تا منافع اقتصادی جامعه محلی…
دنیای سفر