منصور هنرور افزود: هم اینک 3 هزار دستگاه تاکسی در منطقه فعال است که از این تعداد 160 دستگاه آن فرسوده است و باید نوسازی شوند. از مجموع تاکسی های فرسوده منطقه 140 دستگاه پیکان و مابقی پراید و پژو هستند که اغلب این خودروها تحت پوشش یک شرکت در منطقه فعالیت دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 8، با اشاره به اینکه تسهیلات نوسازی تاکسی های فرسوده از سوی بانک های عامل به رانندگان پرداخت می…
دنیای سفر