در این گزارش که امروز پنجشنبه چاپ شده است آمده است: ایران، کشوری باستانی اما با کاستی های فراوان ؛ اینک در حال پدیدار شدن به یک قطب گردشگری است. تحریم ها برداشته شده و فرصتی مغتنم به ایران بخشیده است تا بتواند در این افق تازه به شیوه ای نو کسب درآمد کند: جذب گردشگر.

صنعت توریسم، همواره یکی از اولویت های اصلی برنامه های تمام دولت های ایران بوده است، اما در واقع رونق این صنعت با توافق هسته ای…
دنیای سفر


Shortlink: