3 سال پیش روز 28 بهمن 1391 زمانی که مدیریت شهری پس از ماه ها تلاش اقدام به افتتاح تونل نیایش می کرد گمان نمی برد که شاید این دست ساخته بشر قادر نباشد که در ساعات پیک ترافیک تراکم خودرو در این بخش از شهر را مدیریت کرده و سهولت در تردد را به خودروهای عبوری از آن هدیه کند. در تاریخ یاد شده شاخه شمالی تونل نیایش به بهره برداری رسید اما، خودروها برای ورود و گذر از آن با محدودیت زمانی مواجه شدند….
دنیای سفر