به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهدی ایزدی با بیان اینکه قله دماوند در دست پیگیری برای ثبت جهانی یونسکو است، کل آثار شناسایی شده تاریخی و طبیعی استان را 2 هزار و 800 اثر اعلام کرد و گفت: شمار آثار ثبتی در سال جاری 648 اثر، آثار طبیعی 13 اثر و آثار معنوی 58 اثر است.

وی نخستین اثر ثبت شده میراث جهانی مازندران در سال جاری را مجموعه عباس آباد بهشهر عنوان کرد و گفت: آثار ثبت شده استان دارای قدمت دوره…
دنیای سفر