علی اصغر دشتی زاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قدمت این اثر طبیعی به حدود 700 تا 750 سال قبل می رسد.

وی خاطر نشان کرد: این درخت تک پایه قطر یقه اش 685 سانتی متر و تاج آن بطور کامل سالم بوده ولی تنه آن در اثر سن زیاد پوک و سوخته و منجر به خالی شدن آن شده است و ریشه درخت تا عمق 12 متری زمین پیش رفته است.

چنارهای کهنسال کر کرخنگان از جاذبه های طبیعی کشور محسوب می شود که در…
دنیای سفر