مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با اعلام این خبر گفت: در جلسه اخیر کمیته تخصصی و حریم میراث طبیعی، ثبت 6 اثر از استان خوزستان، 3 اثر از استان آذربایجان غربی و 2 اثر از استان مازندران به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، فرهاد نظری ادامه داد: رویشگاه گونه دارویی «گاوزبان» خوزستانی، درخت کهنسال کنار «مرحبا»، درخت کهنسال چنار «کیقباد» با حدود 400 تا 500 سال قدمت، «نرزیتی» یا درخت…
دنیای سفر