نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 2016

افزایش 120 درصدی بخش بین الملل نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری
افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با اجرای گروه موسیقی خطایی اردبیل
یادداشت معاون گردشگری: نمایشگاه بین المللی گردشگری در ایستگاه نهم
نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران آغاز شد
وزیر کشور: تلاش می کنیم گردشگری پررنگ شود
“سلطانی فر” در نمایشگاه گردشگری…
دنیای سفر