به گزارش ایرنا؛ شمارش گر پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران شامگاه سه شنبه، عدد 79 میلیون (79.000.000) تن را نمایش داد.

علی اکبر محزون مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور نیز ماه گذشته رشد موالید را در 9 ماهه اول سال جاری چهار و نیم درصد اعلام کرده بود.

به گفته وی رشد موالید در سال 1391 به میزان 2،9 درصد، در سال 1392 به میزان 3،5 درصد، در سال 1393 به میزان 4،2 درصد…
دنیای سفر