به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، در این نمایشگاه خدمات گردشگری، هتلداری و ظرفیت ها و توانمندی های سرمایه گذاری کشور در حوزه گردشگری و هنرهای سنتی و صنایع دستی در معرض نمایش قرار می گیرد.

فضای کلی تحت پوشش نمایشگاه 21 هزار متر مربع شامل 8 سالن نمایشگاهی است که سالن 38 محل استقرار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی است و ویژه…
دنیای سفر