به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، پس از انتشار پیش نویس برنامه ششم توسعه و گنجاندن تبصره 36، اهالی میراث فرهنگی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و حتی جامعه باستان شناسی ایران بیانیه ای صادر کرد.Shortlink: