به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)؛ در مرحله اول مزایده 7 بنای تاریخی کشور برای واگذاری به بخش خصوصی، متقاضیان 6 بنا به دور بعد مزایده راه یافتند و مزایده یک بنا نیز به دلیل نقص مدارک متقاضی متوقف شد.

این مزایده به صورت دو مرحله ای انجام می گیرد و دور نهایی آن روز چهارشنبه، پنجم اسفندماه برگزار می شود.

در دور اول این مزایده که ظهر روز یکشنبه 11…
دنیای سفر