دولت سریلانکا بزرگ ترین محموله غیرقانونی عاج را از بین برد تا به شکارچیان نشان دهد تجارت های خشونت آمیز نسبت به حیوانات را تحمل نمی کند.

بیش از 350 عاج در تفرجگاه گاله فیس در جزیره کلمبو پیش از رفتن به سنگ شکن 100 تنی و ارسال به کوره های صنعتی به نمایش عمومی گذاشته شدند.

این محموله به گفته کارشناسان از قتل عام فیل های آفریقایی برای عاج هایشان به دست آمده و  و 4 سال پیش در بندر کلمبو در…
دنیای سفر