فرودگاه های غیرفعال و زیانده، آمار قابل توجهی از فرودگاه های کشور را تشکیل می دهند و ادامه ساخت و ساز فرودگاه های جدید در کشور در چنین شرایطی، همواره مورد انتقاد کارشناسان حمل و نقل هوایی بوده است.

از میان بیش از 60 فرودگاه موجود در کشور، 54 فرودگاه متعلق به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هستند که به گفته کارشناسان و به اعتراف مسئولان، در این میان برخی فرودگاه ها هفته ای 1 یا 2 پرواز…
دنیای سفر