[ad_1]

اسکلت بانوی هفت هزار ساله تهران از امروز (یکشنبه 6 دی ماه) به مدت 50 روز در بخش ایران باستان موزه ملی ایران رونمایی شد.

خبر مرتبط را اینجا بخوانید.

تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر: 
تصویر cover: 
عکاس مجموعه: 
امین خسروشاهی


[ad_2]