مهرماه گذشته بود که هیات وزیران روادید 30 روزه فرودگاهی را با قابلیت تمدید 15 روزه تصویب کرد. در پی تصویب این مصوبه و تسهیل مسافرت شهرواندان بیش از 90 کشور دنیا به ایران؛ انتظار می‌رود تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور تا پایان سال جاری به عدد 5 میلیون نفر نزدیک شود.

مترو تهران
دنیای سفر