به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مستنصر قلی نژاد مسئول هیات شناسایی و بررسی آثار باستانی و تاریخی بخش مرکزی شهرستان قاینات گفت: پیش از آغاز عملیات شناسایی سال جاری تعداد آثار ثبتی به دست آمده از این شهرستان 33 اثر طبیعی و تاریخی بود.

وی افزود: آثار شناسایی شده این بررسی در 7 دسته شامل 99 اثر معماری (3 آب انبار و حوض انبار، 2 آسباد، 24 آسیاب، 2 آرامگاه و مزار، 3 ارگ و کوشک…
دنیای سفر