سید احمد برآبادی روز دوشنبه به ایرنا، گفت: این آثار شامل 10 آب انبار و حوض انبار، 2 قلعه، 13 رباط و کاروانسرا، 2 مسجد، 3 آرامگاه و مزار، 1 حمام، 2 اثر معماری دستکند، 2 کوره، 1 غار، 4 سنگ نگاره، 4 برج، 1 محوطه باستانی، 1 مجموعه بنا و 1 مجموعه خانه تاریخی است.

وی با بیان اینکه این آثار مربوط به دوره های مختلف از پیش از تاریخ تا اسلامی متاخر است، گفت: حصارکشی محوطه ها و آثار تاریخی کشف شده در حال…
دنیای سفر