در سومین روز از این نمایشگاه استان کردستان در ساعت 10:30 تا 11 به ارایه موسیقی خود پرداخت و پس از آن از ساعت 11:30 تا 12 استان کهکیلویه و بویراحمد موسیقی خود را اجرا کرد. همچنین استان کردستان از ساعت 16:30 تا 17 دوباره به اجرای موسیقی پرداخت.

در ادامه این اجراها استان لرستان ساعت 13 تا 13:30، استان مازندران از ساعت 13:30 تا 14، استان چهارمحال و بختیاری از ساعت 14:30 تا 15، استان مرکزی از ساعت…
دنیای سفر