مهدی قلی زاد گفت: محور شمشک-دیزین یک محور ویژه با موقعیت توپوگرافی خاص خودش است که جزو صعب العبورترین محورهای کوهستانی کشور و شاید دنیا محسوب می شود.  این محور با 8 کیلومتر طول، 18 نقطه بهمن گیر دارد که به دلیل واقع شدن آن در ارتفاع 2 هزار و 500 تا 3 هزار متری است.

مدیر راه و شهرسازی شمیرانات افزود: این محور صرفا یک محور دسترسی به پارکینگ پیست اسکی دیزین است، یعنی قسمتی که به استان البرز…
دنیای سفر