به گزارش خبرگزاری ایرنا، ‘فدریکو سوماروگا’ روز شنبه در همایش بین المللی ‘سفر پاک’ در اصفهان با بیان اینکه سوئیس و ایران می توانند در زمینه تجربیات گردشگری به یکدیگر کمک کنند، افزود: نهاد گردشگری سوئیس 99 سال قدمت دارد.

وی با بیان اینکه گردشگری چهارمین بخش اقتصاد کشور سوئیس است، گفت: سالانه 69 میلیون نفر از سوئیس بازدید و در این کشور اقامت می کنند. بازار داخلی ما در این زمینه 45 درصد ظرفیت…
دنیای سفر