محمدرحیم اسفیدانی، عضو هیات علمی و استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در «نشست هم اندیشی گردشگری حلال» همزمان با نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران که در روز 28 بهمن 1394 در سالن صدف خلیج فارس برگزار شد، به بیان سخنانی در مورد برندسازی در گردشگری حلال پرداخت و گفت: در حال حاضر 23 درصد جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند که تا سال 2030، به 26.5 درصد از جمعیت جهان می رسد….
دنیای سفر