نهایی شدن مذاکرات اخیر وزارت راه و شهرسازی و شرکت ایرباس فرانسه برای فروش 118 هواپیمای نو به ایران، امید بسیاری به وجود آورده تا شرایط ناوگان هوایی کشور که در طول این سال ها چندان اوضاع خوبی نداشته را دگرگون کند؛ امیدی که برای محقق شدن به چند ماه زمان احتیاج خواهد داشت.

سبد خرید 118 هواپیمایی ایران طوری طراحی شده که به نسبت نیاز کشور در سال های آینده هواپیماهایی با مدل های مختلف وارد ناوگان…
دنیای سفر