به گزارش تین نیوز، این 118 فروند هواپیما شامل 8 فروند ایرباس 380، 16 فروند ایرباس 350، 45 فروند ایرباس 330 و 45 فروند ایرباس 320 است.

ویژگی و مشخصات 118 فروند هواپیمای ایرباس به شرح زیر است.

خانواده ایرباس A380

ساخت ایرباس-380 از سال 1996 آغاز شد و برای نخستین بار در سال 2005 به صورت آزمایشی به پرواز درآمد و دو سال بعد در 25 اکتبر 2007 نخستین پرواز تجاری آن برای شرکت هواپیمایی سنگاپور…
دنیای سفر