دوچرخه سواران ایرانی که 68 کشور را با پیام صلح و حفاظت از طبیعت رکاب زده اند راهی سفر تازه ای هستند تا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نهال زیتون بکارند.

عبدالله مصباح و کرامت عزیز‌زاده، سفیران صلح
دنیای سفر