به گزارش خبرگزاری ایرنا؛ حمید صالحی افزود: بر اساس این گزارش ساعت هفت و 30 دقیقه از ایستگاه های سنجش آلودگی میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد 103 پی.اس.آی و فراتر از حد مجاز است.

وی ادامه داد: در مدت مشابه روز گذشته 26 بهمن ماه شاخص کلی کیفیت هوای این کلانشهر 116 پی.اس.آی و در روز 25 بهمن ماه نیز با 105 پی.اس.آی بالاتر از حد مجاز بود. میزان آلودگی هوا در هفت ایستگاه مشهد شامل سمزقند، سرافرازان…
دنیای سفر