با لغو تحریم ها علیه ایران، دنیا برای ورود به بازار بزرگ ایران در حوزه ایرلاین ها و صنعت هواپیمایی، مشتاقانه به سمت سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران می آید. در همین راستا در بزرگ ترین اجلاس هوانوردی تاریخ ایران، بیش از 100 شرکت معتبر هوانوردی دنیا حضور خواهند داشت تا ظرفیت های ایران برای سرمایه گذاری در این زمینه را از نزدیک بسنجند.

مرکز هوانوردی آسیا و پاسیفیک موسوم به «کاپا»
دنیای سفر