مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور به افزایش بی سابقه دمای روز سه شنبه در تهران تا 24 درجه بالای صفر اشاره کرد و گفت: این افزایش دما در چنین تاریخی در 60 سال اخیر بی سابقه بوده و یک رکورد محسوب می شود.

احد وظیفه با بیان این مطلب افزود: افزایش دمایی که در روز 4 اسفند در استان تهران ثبت شد در طول 6 دهه اخیر کشور، در چنین روزی بی سابقه بوده است. علت این موضوع می تواند عبور موج هوای…
دنیای سفر