به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مسئول بخش نجات بخشی پژوهشکده باستان شناسی، با اشاره به مطالعات باستان شناسی صورت گرفته در منطقه ایجاد سد گفت: این مطالعات بر اساس قرارداد با مجری طرح ساخت سد در سال 1392 صورت گرفت.

علیرضا سرداری با بیان این که بررسی و شناسایی مخزن سد «سیلوه» توسط ابراهیم خرازی و بررسی کانال انتقال آب 17 کیلومتری این سد توسط نسرین قهرمانی، کارشناس بخش…
دنیای سفر