فرماندار شمیرانات از رفع تصرف 286 هزار متر از اراضی ملی در حریم شمال شهر لواسان به ارزش ریالی 1500 میلیارد تومان خبر داد و گفت: بر اساس شکایت سازمان محیط زیست و منابع طبیعی رفع تصرف شد.

رفع تصرف اراضی ملی در لواسان
دنیای سفر