توماس آندرس با اشاره به این که ایرباس در خصوص تامین مالی (خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از سوی ایران) همکاری بسیاری از خود نشان داده است، اظهار کرد: تامین مالی هنوز به دلیل محدودیت های موجود با مشکلاتی مواجه است و نمی توانیم تامین مالی خود را بر اساس دلار قرار دهیم. ایرباس در سال های اولیه در بحث تامین مالی مشارکت می کند اما امیدواریم سایر بنگاه های تامین مالی اروپایی برای فاینانس دادن به خرید هواپیماها…
دنیای سفر