معاون امور تالاب های سازمان حفاظت محیط  زیست، ابلاغیه وزارت نیرو در مورد تخصیص حق آبه محیط زیستی تالاب ها و دریاچه های کشور را حرکت رو به جلو دانست و از آب گیری تالاب بختگان از رودخانه های کر و سیوند در روزهای اخیر خبر داد.

تالاب بختگان
دنیای سفر